Hvem er vi

Henrik Lajer

Gynækolog

Mette

Sygeplejerske i klinikken

Pernille

Sygeplejerske i klinikken

Henrik Lajer

Jeg er læge fra 1994 og har bred erfaring inden for kvinde- og fødselssygdomme (gynækologi og obstetrik) gennem mere end 20 år fra danske afdelinger på Rigshospitalet, Glostrup, Næstved, Odense og Grønland, og har også gennem mit arbejde med de gynækologiske kræftoperationer været ansat i London samt haft en række studieophold i bl.a. USA, Tyskland og Italien.

Jeg var i perioden 2011-2018 overlæge og leder af det gynækologiske kræftkirurgiske team på Rigshospitalet.

Jeg har altid prioriteret min faglighed højt. Sideløbende med mit arbejde med gynækologi og fødsler har jeg været forskningsaktiv som forfatter- og medforfatter på en række videnskabelige artikler samt gennemført en PhD-grad i medicin over 3 år, lige som jeg har gennemført to ekspertuddannelser (dansk og europæisk) i gynækologisk kræftkirurgi over yderligere en periode på 3 år.

Jeg har under hele mit arbejde med patienter inden for gynækologi og fødsler haft stort fokus på, at lægegerningen bygger på en høj grad af tillid og fortrolighed mellem læge og patient, og dette i særlig grad når vores helbred er udsat.

Fra 2021 formand for DFKO (Danske Fødsels- og Kvindelægers Organisation).

Siden 2016 sagkyndig i Retslægerådet.

Organisation-og ledelsesuddannelse fra det offentlige og Forsvaret (Officersuddannelse)

Gift og har to voksne døtre.

Kortfattet CV

Læge fra Københavns Universitet 1994
  • PhD grad fra Københavns Universitet 2004
  • Speciallæge i Gynækologi og Obstetrik 2007
  • Forfatter/medforfatter til en række artikler inden for gynækologi med fokus på kræftbehandling men også endometriose
  • Fra 2007 ansat på Gynækologisk Afdeling, Rigshospitalet
  • Fra 2011-2018 overlæge og leder af det gynækologiske kræft-kirurgiske team på Gynækologisk Afdeling, Rigshospitalet
  • Dansk og europæisk ekspertuddannelse i gynækologisk kræftkirurgi. Ansættelser og studieophold i England, USA, italien og Tyskland.
  • Sagkyndig Retslægerådet