Utilsigtede hændelse

Har du oplevet en utilsigtet hændelse?

Kort fortalt
Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information. Læs også eksempler på utilsigtede hændelser.

Nedenfor kan du finde en link til indberettelse af utilsigtede hændelser
https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/